Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Okładka broszury Powiększenie obrazu (© Komisja Europejska) Przewodnik „Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej” zawiera zaktualizowane informacje dla mobilnych Europejczyków, pozwalające im poznać swoje prawa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich UE.

W przewodniku przedstawiono szczegółowe informacje na temat przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wyjaśnienia dotyczące praw pracownika, turysty, studenta, osoby bezrobotnej lub innej osoby nieaktywnej zawodowo, emeryta, rencisty oraz obywatela państwa trzeciego.

Do pobrania:

Broszura w języku polskim dostępna jest w formacie PDF do pobrania ze strony internetowej Komisji Europejskiej.