Generał brygady Kazimierz Wójcik odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Bundeswehry

W dniu 5 grudnia w Krakowie generał brygady Kazimierz Wójcik został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Bundeswehry. W imieniu federalnego ministra obrony Thomasa de Maizière odznaczenia dokonał konsul generalny w Krakowie dr Werner Köhler.

Złoty Krzyż Zasługi Bundeswehry jest najwyższym odznaczeniem wojskowym, jakie może przyznać minister obrony Niemiec.

Generał brygady Kazimierz Wójcik został odznaczony za swoje zaangażowanie na stanowisku zastępcy szefa sztabu ds. wsparcia w Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu (był odpowiedzialny za wsparcie sił w zakresie logistyki, łączności i zabezpieczenia, współpracy cywilno-wojskowej oraz służby zdrowia) oraz za udział w operacji ISAF, podczas której położył wyjątkowe zasługi na rzecz Bundeswehry oraz niemieckich wojsk lądowych.

Eurokorpus (EC) to wielonarodowe siły szybkiego reagowania. Powstały w 1992 roku w wyniku porozumienia niemiecko-francuskiego z La Rochelle. Ich zadaniem jest udział w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz utrzymania pokoju. W 1993 roku do Eurokorpusu przystąpiła Belgia, w 1994 Hiszpania, a następnie w 1996 roku Luksemburg. Państwa te posiadają status państw ramowych EC. Jedyną podporządkowaną dowództwu Eurokorpusu jednostką jest niemiecko-francuska brygada. W okresie swojego istnienia EC brał udział w operacjach ONZ: SFOR, KFOR, w operacji ISAF 2004−2005 i ISAF 2012. Polska jest tzw. państwem stowarzyszonym, ale od 2016 roku będzie szóstym krajem ramowym EC, co potwierdza znaczenie oraz atrakcyjność Eurokorpusu. Obecnie w EC służy 18 polskich żołnierzy.

Odznaczenie generała brygady

Odznaczenie gen. Kazimierza Wójcika